Monday, 13 May 2013

Program Pemantapan dan Pengukuhan PAFA

Pendahuluan

            Sekolah Kebangsaan USJ 12 telah mengadakan program pemantapan dan pengukuhan PAFA  2013M bersamaan 1434H. Program ini merupakan salah satu daripada program anjuran Panitia Pendidikan Agama Islam SK USJ 12. Program ini bertujuan untuk memastikan murid-murid dapat menguasai kesemua perkara yang berkaitan dengan fardhu ain di sekolah rendah. Selain sebagai wadah untuk menilai dan membantu meningkatkan penghayatan murid berkaitan perkara-perkara asas fardhu ain.
.

Objektif

Objektif program ini diadakan adalah untuk :
1.1      Mengenalpasti murid yang lemah dalam kefahaman dan amalan Fardhu Ain.
      1.2      Mendorong murid mempraktikkan perkara Fardhu Ain dalam kehidupan seharian.
1.3   Membimbing murid sehingga mereka faham dan dapat mengamalkan Fardhu Ain dengan betul dan sempurna.
     
Tema / Tajuk        :           “Fardhu Ain Benteng Pemantapan Diri”


Pesarta / Sasaran      :           Murid Islam Tahun 6  Sek. Keb. USJ 12