Saturday, 25 January 2014

MINGGU PANITIA PENDIDIKAN ISLAMPendahuluan
            
Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan USJ 12 telah mengadakan Minggu Panitia bermula pada 20-24 Januari 2014. Aktiviti ini merupakan aktiviti tahunan yang dijalankan pada setiap tahun. Pelbagai aktiviti telah dijalankan sepanjang minggu tersebut yang melibatkan semua murid Islam dari Tahun 1 sehingga Tahun 6.


Objektif

Objektif diadakan Minggu Panitia adalah untuk :
1.1 Melahirkan murid yang berketrampilan dalam bidang Pendidikan Islam.
1.2 Menjadikan Pendidikan Islam sebagai wadah ilmu dengan mengamalkannya dalam kehidupan seharian.
1.3 Memupuk minat murid agar menyintai agama Islam.
1.4 Membantu murid celik Jawi melalui aktiviti yang dianjurkan.

Tema / Tajuk              :           “Wasatiyyah Tonggak Kesatuan Ummah”

Peserta / Sasaran      :           Semua guru dan murid Islam Sek. Keb. USJ 12