Visi dan Misi


Visi
Berilmu, Beramal dan Bertaqwa

Misi
Membentuk insan yang berilmu, beramal soleh, berhemah tinggi, berwawasan dan bertaqwa kepada Allah melalui Program Pendidikan yang terancang dalam suasana yang ceria dan kondusif,