Monday, 7 April 2014

KEM PENGUKUHAN PAFAPendahuluan
            Sekolah Kebangsaan USJ 12 telah mengadakan program pemantapan dan pengukuhan Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) bagi tahun 2014 bersamaan 1435H. Program ini merupakan salah satu daripada program tahunan anjuran Panitia Pendidikan Agama Islam Sekolah Kebangsaan USJ 12. Program ini bertujuan untuk memastikan murid-murid dapat menguasai kesemua perkara yang berkaitan dengan Fardhu Ain di sekolah rendah. Selain itu, program ini juga mampu untuk menjadi wadah untuk menilai dan membantu meningkatkan penghayatan murid berkaitan dengan perkara-perkara asas Fardhu Ain.

Objektif
Objektif program ini diadakan adalah untuk :
1.1       Mengenal pasti murid yang lemah dalam kefahaman dan amalan Fardhu Ain.
1.2       Membimbing murid sehingga mereka faham dan dapat mengamalkan Fardhu Ain dengan betul dan sempurna.
1.3       Memastikan tidak terdapat sebarang keciciran murid dalam menguasai Fardhu Ain.
     
Tema / Tajuk  :           “Fardhu Ain Benteng Pemantapan Diri”


Pesarta / Sasaran      :           Murid Islam Tahun 6  Sekolah Kebangsaan USJ 12