Piagam Pelangggan


  • Menyediakan prasarana beribadah yang kondusif dengan kemudahan yang lengkap.
  •  Memastikan peralatan beribadah yang mencukupi di samping memastikannya sentiasa beroperasi dengan baik.
  •  Melaksanakan aktiviti keagamaan yang menyumbang ke arah pembinaan sahsiah dan nilai-nilai murni dalam diri warga sekolah berteraskan tauhid kepada Allah.